MB Meubelen (MUEBLES BONITOS, S.L.) zal er te allen tijde voor waken om jouw privacy te waarborgen. Lees hier ons beleid waarin is vastgelegd hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan en hoe we deze beschermen.


Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

        MUEBLES BONITOS, S.L.
        CIF : B54778238
        Adres: Calle Nieve 34, Alicante, Spanje
        E-mailadres: info@mbmeubelen.nl

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Bij MB Meubelen (MUEBLES BONITOS, S.L.), verwerken wij de informatie die door jou wordt verstrekt om de diensten en producten die wij aanbieden beschikbaar te stellen en om vragen, bestellingen, incidenten goed te kunnen verwerken


Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De gegevens worden bewaard zolang de zakenrelatie blijft bestaan en voor de jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van toepassing.


WAT IS DE LEGITIMITEIT VOOR DE VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS?

Wij vermelden de rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens:
         Uitvoering van een contract: levering van de gevraagde diensten.
         Toestemming van de betrokkene: toezending van commerciële communicatie.


WIE ZULLEN INZAGE HEBBEN IN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw gegevens zullen alleen worden ingezien door partijen die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


WAT ZIJN JOUW RECHTEN ALS JE ONS GEGEVENS VERSTREKT?

Eenieder heeft het recht bevestiging te krijgen of MB Meubelen (MUEBLES BONITOS, S.L.) al dan niet zijn of haar persoonsgegevens verwerkt. Belanghebbenden hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en op rectificatie van onjuiste gegevens of, indien nodig, op verwijdering van de gegevens wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen belanghebbenden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen. Je kunt hiervoor een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@mbmeubelen.nl. Stuur hierbij een kopie van jouw identiteitskaart. Indien je toestemming voor specifieke doeleinden hebt gegeven, heb je het recht de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

In het geval dat je je geschaad voelt in je rechten met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens, met name wanneer je geen genoegdoening hebt gekregen bij de uitoefening van jouw rechten, kunt je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Hoe hebben wij jouw persoonsgegevens verkregen?

De persoonsgegevens die wij bij MB Meubelen (MUEBLES BONITOS, S.L.) verwerken, zijn rechtstreeks door de betrokkene verstrekt.