Cookie beleid

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies stellen een website onder meer in staat informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te vragen. Afhankelijk van de informatie die dit bevat en de manier waarop de apparatuur wordt gebruikt, kan dit worden gebruikt om de anonieme gebruiker te herkennen.

Geregistreerde gebruikers kunnen profiteren van meer gepersonaliseerde diensten die zijn afgestemd op hun profiel, dankzij de combinatie van de gegevens die zijn opgeslagen in de cookies met de persoonsgegevens die zijn gebruikt op het moment van registratie. Deze Gebruikers geven uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van deze informatie voor het hierboven benoemde doel, onverminderd hun recht om het gebruik van cookies te weigeren of uit te schakelen.

Soorten, doel en werking van cookies in het algemeen.

1. SOORTEN COOKIES NAAR GELANG VAN DE TIJD DAT ZE ACTIEF BLIJVEN.

Afhankelijk van de tijd dat de cookies actief blijven, kunnen we onderscheid maken tussen:

 • Sessie cookies: Dit zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een website bezoekt. Zij worden gewoonlijk gebruikt om informatie op te slaan die alleen relevant is voor de levering van de dienst waarom de gebruiker bij een enkele gelegenheid heeft verzocht (bv. een lijst van gekochte producten).
 • Permanente cookies: Dit is een soort cookie waarbij de gegevens in de terminal opgeslagen blijven en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een, door de voor de cookie verantwoordelijke partij, vastgestelde periode. Dit kan variëren van een paar minuten tot meerdere jaren.

2. Soorten cookies naar gelang van de entiteit die ze beheert.

Afhankelijk van de entiteit die de apparatuur of het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens verwerkt, kunnen we onderscheid maken tussen:

 • Eigen cookies: Deze worden naar de eindapparatuur van de gebruiker gezonden vanaf een computer of domein die door de uitgever zelf wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.
 • Cookies van derden: Dit zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet wordt beheerd door de uitgever, maar door een andere entiteit die de, via de cookies verkregen, gegevens verwerkt.

3. Soorten cookies naar gelang van hun doel

Afhankelijk van het doel waarvoor de, via cookies verkregen gegevens, worden verwerkt kunnen wij onderscheid maken tussen:

 • Technische cookies:Dit zijn de elementen die de gebruiker in staat stellen om een van website, platform of app gebruik te maken. Denk hierbij aan het regelen van het verkeer en de datacommunicatie, het identificeren van de sessie, de toegang tot afgeschermde zones, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het uitvoeren van het aankoopproces van een bestelling, het indienen van een aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, enzovoort.
 • Personaliseringscookies: Dit zijn cookies die de gebruiker toegang geven tot de dienst met enkele algemene kenmerken die vooraf zijn gedefinieerd volgens een reeks criteria in de terminal van de gebruiker. Zoals bijvoorbeeld de taal, het type browser waarmee de gebruiker toegang heeft tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit de gebruiker toegang heeft tot de dienst, enzovoort.
 • Analytics cookies: Dit zij cookies die de verantwoordelijke partij in staat stellen het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij gekoppeld zijn, te volgen en te analyseren. De informatie die via dit soort cookies worden gebruikt om de activiteit van de websites, de apps of het platform te meten en om surfprofielen van de gebruikers van deze sites, apps en/of platformen op te stellen. Om zo bijvoorbeeld teneinde verbeteringen aan te brengen op basis van deze analyse.
 • Reclamecookies: Het gaat om advertenties die het mogelijk maken om op een zo efficiënt mogelijke manier de advertentieruimte te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst levert, op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond.
 • Gedragsgerichte reclamecookies: Deze cookies maken het mogelijk om op een zo efficiënt mogelijke manier de advertentieruimtes te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruikers, die wordt verkregen door de voortdurende observatie van hun surfgedrag. Hierdoor kan een specifiek profiel worden ontwikkeld met het oog op de weergave van reclame die bij dit profiel past.

Toestemming en machtiging voor het gebruik van cookies

Wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt, zult u een ruimte of banner zien waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en waar u dit cookiebeleid kunt raadplegen door op een link te klikken. Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies door verder te surfen op deze website door gebruik te maken van de schuifbalk of door te klikken op een link (aanvaarden), wordt u geacht in te stemmen met ons cookiebeleid en dus ook met de installatie van cookies op uw computer of apparaat. Behalve als u uw browserinstellingen heeft gewijzigd om het gebruik van cookies te weigeren.

Welke soorten cookies gebruikt deze specifieke website?

Definitie, identificatie en doel van de cookies op deze website die niet zijn vrijgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit zijn:

 • Analytics cookies: Dit zij cookies die de verantwoordelijke partij in staat stellen het gedrag van de gebruikers van de websites waaraan zij gekoppeld zijn, te volgen en te analyseren. De informatie die via dit soort cookies worden gebruikt om de activiteit van de websites, de apps of het platform te meten en om surfprofielen van de gebruikers van deze sites, apps en/of platformen op te stellen. Om zo bijvoorbeeld teneinde verbeteringen aan te brengen op basis van deze analyse.
 • Reclamecookies: Het gaat om advertenties die het mogelijk maken om op een zo efficiënt mogelijke manier de advertentieruimte te beheren die de uitgever in voorkomend geval heeft opgenomen op een website, applicatie of platform van waaruit hij de gevraagde dienst levert, op basis van criteria zoals de bewerkte inhoud of de frequentie waarmee de advertenties worden getoond.

Tabel met de cookies en hun doel.

Naam van de uitgever, naam van de cookie, het "type" en het doel.

Cookie Type Naam Doel Meer informatie
IDE COOKIES VAN DERDEN DOUBLECLICK GEBRUIKT DOOR GOOGLE ADSENSE OM DE ACTIES VAN DE WEBSITEGEBRUIKER NA HET BEKIJKEN VAN OF HET KLIKKEN OP EEN VAN DE ADVERTENTIES VAN DE ADVERTEERDER OP TE SLAAN EN TE RAPPORTEREN MET HET OOG OP HET METEN VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN EEN ADVERTENTIE EN HET PRESENTEREN VAN GERICHTE ADVERTENTIES AAN DE GEBRUIKER. GOOGLE ADSENSE
1P_JAR, ANID, CONSENT, NID COOKIES VAN DERDEN GOOGLE INC. DEZE COOKIES WORDEN DOOR GOOGLE GEBRUIKT OM GEBRUIKERSVOORKEUREN EN -INFORMATIE OP TE SLAAN TIJDENS DE WEERGAVE VAN PAGINA'S MET GOOGLE MAPS EROP. GOOGLE
__UTMA COOKIES VAN DERDEN (ANALYSE) GOOGLE ANALYTICS DEZE COOKIE WORDT GEBRUIKT OM TE TELLEN HOE VAAK EEN GEBRUIKER DE SITE BEZOEKT. HET REGISTREERT OOK WANNEER U DE SITE VOOR HET EERST EN VOOR HET LAATST HEBT BEZOCHT. GOOGLE ANALYTICS
__UTMB COOKIES VAN DERDEN (ANALYSE) GOOGLE ANALYTICS DEZE COOKIE WORDT GEBRUIKT OM DE BROWSETIJD BIJ TE HOUDEN. HET REGISTREERT DE TIJD VAN AANKOMST OP DE PAGINA. HET VERVALT 30 MINUTEN NA DE LAATSTE PAGINA WEERGAVE. GOOGLE ANALYTICS
__UTMC COOKIES VAN DERDEN (ANALYSE) GOOGLE ANALYTICS DEZE COOKIE WORDT GEBRUIKT OM DE BROWSETIJD BIJ TE HOUDEN. CONTROLEERT OF DE SESSIE OPEN MOET BLIJVEN OF DAT ER EEN NIEUWE SESSIE MOET WORDEN AANGEMAAKT. GOOGLE ANALYTICS
__UTMT COOKIES VAN DERDEN (ANALYSE) GOOGLE ANALYTICS DEZE COOKIE WORDT GEBRUIKT OM DE BROWSETIJD BIJ TE HOUDEN. CONTROLEERT OF DE SESSIE OPEN MOET BLIJVEN OF DAT ER EEN NIEUWE SESSIE MOET WORDEN AANGEMAAKT. GOOGLE ANALYTICS
__UTMV COOKIES VAN DERDEN (ANALYSE) GOOGLE ANALYTICS WORDT GEBRUIKT OM VARIABELE GEGEVENS VAN BEZOEKERS OP TE SLAAN. DEZE COOKIE WORDT AANGEMAAKT WANNEER EEN ONTWIKKELAAR DE METHODE _SETCUSTOMVAR GEBRUIKT MET EEN AANGEPASTE VARIABELE VAN EEN BEZOEKER. HET WERD OOK GEBRUIKT VOOR DE AFGESCHREVEN _SETVAR METHODE. DE COOKIE WORDT BIJGEWERKT TELKENS ALS ER GEGEVENS NAAR GOOGLE ANALYTICS WORDEN GESTUURD. GOOGLE ANALYTICS
__UTMZ COOKIES VAN DERDEN (ANALYSE) GOOGLE ANALYTICS DEZE COOKIE SLAAT DE HERKOMST VAN DE BEZOEKER OP EN HET PAD DAT WERD GEVOLGD OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE WEBSITE. GOOGLE ANALYTICS
OCT8NE-ACTIVE-TAB-ID, OCT8NE- ALLOWED-DEPARTMENTS, OCT8NE- FIRST-ENTER, OCT8NE- CONNECTION, OCT8NE-COVIEWER, OCT8NE-PENDINGMESSAGES, OCT8NE-ROOM, OCT8NE-SESSIO- -SUMMARY, OCT8NE-SESSIO- -WITHOUT-AGENT, OCT8NE-STATUS COOKIES VAN DERDEN OCT8NE COOKIES DIE HOREN BIJ DE OCT8NE CHATDIENST. ZIJN VERANTWOORDELIJK VOOR HET OPSLAAN VAN INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE CHAT OCT8NE
FRONTEND, FRONTEND_CID, TRKCG_FID, TRKCG_SID, STORE, PROPIAS MUEBLESBONITOS.COM EXTERNAL_NO_CACHE EIGEN COOKIES MBMEUBELEN.NL

"Eigen" cookies worden alleen gebruikt door de eigenaar van deze website, "Cookies van derden" worden ook gebruikt door de dienstverlener die in de bovenstaande tabel wordt genoemd.

Browserinstellingen voor herroeping en intrekking van de toestemming voor het gebruik van cookies.

MUEBLES BONITOS, S.L. herinnert haar webgebruikers eraan dat het gebruik van cookies afhankelijk kan zijn van de aanvaarding ervan tijdens de installatie of update van de door hen gebruikte browser. Deze aanvaarding kan worden herroepen door middel van de op de website beschikbare configuratieopties voor inhoud en privacy. MUEBLES BONITOS, S.L. raadt haar gebruikers aan de hulp van uw browser te raadplegen:

Als de gebruiker meer informatie wenst te krijgen over hoe hij de gegeven toestemming kan intrekken of over de procedure om cookies uit te schakelen of andere vragen heeft over het cookiebeleid van de website kan hij of zij contact opnemen met MUEBLES BONITOS, S.L via het volgende adres INFO@MBMEUBELEN.NL met deze vermelding in het onderwerp: "Cookiesbeleid".

Wijzigingen in het privacy-/cookiebeleid.

De website kan dit Cookiebeleid wijzigen in overeenstemming met wettelijke of reglementaire vereisten, of om dit beleid aan te passen aan de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om deze reden wordt de gebruikers van websites aangeraden om de website van de Autoriteit Persoonsgegevens regelmatig te bezoeken.
Als er belangrijke wijzigingen optreden in dit cookiebeleid, zal dit worden meegedeeld aan de gebruikers via de website www.mbmeubelen.nl.